PREKRŠAJNI POSTUPAK

Pred prekršajnim organima, našim angažovanjem ostvarujete princip „jednakosti oružja“ u postupku i na taj način ostvarujete mogućnost da vašu odbranu iznesete na način koji će omogućiti pravično suđenje. Pored odbrane, svojim klijentima pružamo usluge podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u njihovo ime, te zastupanje u svojstvu oštećene strane.

 

Usluge koje vršimo u prekršajnom postupku obuhvataju:

  • davanje usmenih i pisanih pravnih saveta i mišljenja
  •  podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka
  •  zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja u oblasti saobraćajnih prekršaja
  • sastavljanje pisane odbrane
  • odbrana u prekršajnom postupku
  • podnošenje pravnih lekova u toku celokupnog postupka